Skip to content

למציאת היעד הבא בדרכך ובחיירך

הנווד הינו מרכז המחבר מטיילים ישראלים עם מארחים המציעים מקומות לינה ושהייה בכל העולם. מרכז זה גם מספק כלי עזר רבים להבנת התנ"ך שקיבלת

בקרוב…