Skip to content
הרשת

היכן אתה יכול לשהות?

״הנווד״ מקבץ רשתות שונות אשר מארחות מטיילים. לחץ על כל מיקום גיאוגרפי על מנת לראות את המארחים איתם אתה יכול ליצור קשר.

הצבעים מצביעים על כמות המארחים בכל מדינה, מירוק בהיר ועד ירוק כהה.


⛺ ⛺  ⛺ ⛺ ⛺