Skip to content

ברוכים הבאים ל״הנווד״!

תנאים והתניות אלה מתווים את הכללים והתקנות לשימוש ב״הנווד״, אשר באתר hanavad.com.

על ידי גישה לאתר זה אנו מניחים שאתה מקבל תנאים והתניות אלה. במידה ואינך מסכים לקבל את כל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה, אל תמשיך להשתמש ב www.hanavad.com.

המינוח הבא חל על תנאים והתניות אלה; הצהרת פרטיות והודעת כתב ויתור וכל ההסכמים: ״לקוח״, ״שלך״ ו״אתה״ מתייחס אליך האדם המתחבר לאתר זה ועומד בתנאי השימוש של החברה. ״החברה״, ״בעצמינו״, ״אנחנו״, ״שלנו״ ו״אותנו״ מתייחס לחברה שלנו. ״צד״, ״צדדים״ ו״אותנו״ מתייחס גם ללקוח וגם אלינו. כל התנאים מתייחסים להצעה, קבלה והתחשבות בתשלום הדרושים לביצוע תהליך הסיוע שלנו ללקוח באופן המתאים ביותר למטרה המפורשת של מתן מענה לצרכי הלקוח בגין מתן השירות המוצהר של החברה בהתאם ובכפוף לחוק השולט בהולנד. כל שימוש במינוח הנ"ל או במילים אחרות בלשון יחיד, רבים, קפיטליזציה ו/או הוא/היא או הם, נלקחים כניתנים להחלפה ולכן כמתייחסים לאותו דבר.

עוגיות

אנו משתמשים בקובצי Cookie. על ידי גישה ל www.hanavad.com, הסכמת להשתמש בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות של ״הנווד״.
רוב אתרי האינטרנט האינטראקטיביים משתמשים בקובצי Cookie על מנת לאפשר לנו לאחזר את פרטי המשתמש עבור על ביקור. אתר האינטרנט שלנו משתמש בקובצי Cookie כדי לאפשר את הפונקציונליות של אזורים מסוימים כדי להקל על אנשים המבקרים באתר שלנו. חלק מהשותפים/ שותפי פרסום שלנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie.

רישיון

אלא אם צוין אחרת, ״הנווד״ ו/או מעניקי הרישיונות שלה הוא בעל זכויות הקניין הרוחני על כל החומר ב www.hanavad.com. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות. יש לך גישה לחומר זה דרך www.hanavad.com לשימושך האישי בכפוף להגבלות שנקבעו בתנאים והתניות אלה.

אסור לך:

 • לפרסם מחדש חומר מ www.hanavad.com.
 • למכור, להשכיר או לתת חומר ברישיון משנה מ www.hanavad.com.
 • לשכפל או להעתיק חומר מ www.hanavad.com.
 • להפיץ מחדש תוכן מ www.hanavad.com.

הסכם זה יחל בתאריך זה.

היפר-קישור לתוכן שלנו

הארגונים הבאים רשאים לקשר לאתר שלנו ללא אישור בכתב מראש:

 • רשויות ממשלתיות;
 • מנועי חיפוש;
 • ארגוני חדשות;
 • רשאים לקשר לאתר שלנו באותו האופן שבו הם יוצרים היפר-קישור לאתרי אינטרנט של עסקים רשומים אחרים; וכן
 • עסקים מוכרים ברחבי המערכת למעט קניונים לצדקה וקבוצות לגיוס תרומות לצדקה שאינן יכולות ליצור היפר-קישור לאתר האינטרנט שלנו.

ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו, לפרסומים או למידע אחר באתר כל עוד הקישור: א. אינו מטעה בשום צורה; ב. אינו מרמז באופן כוזב על חסות, תמיכה או אישור הגורם המקשר ומוצריו ו/או שירותיו: ג. מתאים להקשר של אתר הצד המקשר.

אנו עשויים לשקול ולאשר בקשות קישור אחרות עבור הארגונים הבאים:

 • מקורות מידע צרכניים ו/או עסקיים ידועים;
 • אתרי קהילה dot.com;
 • עמותות או קבוצות אחרות המייצגות ארגוני צדקה;
 • מפיצי סיפריות מקוונות;
 • פורטל אינטרנט;
 • משרדי רואי חשבון וייעוץ; וכן
 • מוסדות חינוך ואיגודים מקצועיים.

אנו נאשר בקשות קישור מארגונים אלה אם נבין כי: (א) הקישור לא יגרום לנו להיראות לא טוב כלפי עצמנו או כלפי העסקים המוכרים שלנו; (ב) לא קיימים אצלינו רישומים שליליים של הארגון;

ארגונים אלה רשאים לקשר לדף הבית שלנו כל עוד הקישור: (א) אינו מטעה בשום צורה; (ב) אינו מרמז באופן כוזב על חסות, תמיכה או אישור של הצד המקשר ומוצריו או שירותיו וכן (ג) מתאים להקשר של אתר הצד המקשר.

במידה ואתה אחד הארגונים המפורטים בסעיף 2 לעיל, ואתה מעוניין לקשר לאתר שלנו, עליך לידע אותנו על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל״הנווד״.

אנא כלול את שמך, שם הארגון שלך, פרטי קשר כמו גם את כתובת הדף (URL) של האתר שלך, רשימה של כתובות URL שמהן אתה מתכוון לקשר לאתר שלנו, ורשימה של כתובות URL באתר שלנו שאליהן ברצונך לקשר. תשובה תינתן תוך שבועיים-שלושה.

ארגונים מאושרים רשאים ליצור היפר-קישור לאתר האינטרנט שלנו באופן הבא:

 • על ידי שימוש בשם החברה שלנו; או
 • על ידי שימוש במאתר משאבים אחיד המקושר; או
 • על ידי שימוש בכל תיאור אחר של האתר שלנו אשר הגיוני בהקשר ובפורמט של תוכן באתר של הצד המקשר.

לא יתאפשר שימוש בלוגו של “הנווד” או ביצירות אמנות אחרות לטובת קישור ללא הסכם רישיון לסימן מסחרי.

אייפריימים (iFrame)

ללא אישור מראש ואישור בכתב, אינך רשאי ליצור מסגרות סביב דפי האינטרנט שלנו המשנים בכל דרך שהיא את ההצגה או המראה החזותיים של אתר האינטרנט שלנו.

חבות תוכן

אנו לא נישא באחריות לכל תוכן המופיע באתר האינטרנט שלך. אתה מסכים להגן עלינו מפני כל הטענות שעולות באתר האינטרנט שלך. אין על קישורים להופיע באתר כלשהו העלול להתפרש כמוציא דיבה, מגונה או פלילי, או המפר או תומך בהפרה של זכויות צד שלישי כלשהו.

שמירת זכויות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש ממך להסיר את כל הקישורים או כל קישור מסוים לאתר האינטרט שלנו. אתה מאשר להסיר באופן מיידי את כל הקישורים לאתר שלנו על פי בקשה. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והתניות אלה ואת מדיניות הקישור בכל עת. על ידי קישור רציף לאתר שלנו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והתניות מקשרים אלה ולפעול לפיהם.

הסרת קישורים מהאתר שלנו

במידה ואתה מוצא קישור כלשהו באתר שלנו שהוא פוגעני מסיבה כלשהיא, אנא צרו איתנו קשר והודיעו לנו על כך בכל רגע. אנו נשקול בקשות להסרת קישורים אך איננו מחויבים לכך או להגיב ישירות אליך.

איננו מוודאים כי המידע באתר זה נכון, איננו מתחייבים לשלמותו או דיוקו; כמו כן, איננו מבטיחים להתחייב כי האתר יישאר זמין או כי החומר באתר מעודכן.

כתב ויתור

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו לא כוללים את כל הייצוגים, אחריות ותנאים הקשורים לאתר האינטרנט שלנו ולשימוש באתר זה. שום דבר בכתב ויתור זה לא יעשה:

 • להגביל או לא לכלול את החבות שלנו או שלך למוות או לפציעה אישית;
 • להגביל או לא לכלול את החבות שלנו או שלך בגין הונאה או מצג שווא שקרי;
 • להגביל כל אחת מההתחייבויות שלנו או שלך בכל דרך שאינה מותרת על פי החוק החל; או
 • לא לכלול כל אחת מההתחייבויות שלנו או שלך שלא ניתן להחריג על פי החוק החל.

בשום מקרה ובשום פנים ואופן לא תהיה אחראית hanavad.com לנזקים כלשהם כולל, ללא הגבלה, מיוחד, ישיר, עקיף, מקרי, פיצויים עונשיים תוצאתיים או פיצויים לדוגמה הנובעים מהשימוש שלך ב/או חוסר יכולת להשתמש בכל חלק של האתר שלנו, כל מידע, כל תוכן, כל חומר ו/או השירות או כל חלק ממנו גם אם נודע לנו במפורש על האפשרות לנזקים כאלה.

ההגבלות והאיסורים על אחריות שנקבעו בסעיף זה ובמקומות אחרים בכתב ויתור זה: (א) כפופים לפסקה הקודמת; בנוסף (ב) להסדיר את כל החבויות הנובעות מכתב הוויתור, לרבות התחייבויות הנובעות מחוזה, בנזיקין ובשל הפרת חובה חקוקה. כל עוד האתר והמידע והשירותים באתר ניתנים ללא תשלום, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא.

סעיף קניין רוחני יודיע למשתמשים כי התוכן, לוגו ומדיה חזותית אחרת שיצרת הם רכושך ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים.

סעיף קישורים לאתרים אחרים יודיע למשתמשים שאינך אחראי לכל אתרי צד שלישי שאתה מקשר אליהם. סעיף מסוג זה בדרך כלל יודיע למשתמשים שהם אחראים לקריאה והסכמה או אי הסכמה עם התנאים וההתניות או מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה.