Skip to content
הונגריה

הונגריה היא מדינה ללא מוצא לים באיזור הדרום-מזרחי של מרכז אירופה, הגובלת עם חבל הבלקן. עיר הבירה שלה היא בודפשט.

היכן אתה יכול לשהות?
⛺ ⛺  ⛺ ⛺ ⛺